Sprawy gospodarcze

Szczegóły

Naszym klientom zapewniamy stałą bądź doraźną obsługę prawną prowadzonej działalności gospodarczej poprzez:

 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek handlowych, w tym przygotowywanie właściwych formularzy,
 • pomoc w postępowaniu rejestrowym przed KRS,
 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych – regulaminów, statutów, uchwał,
 • sporządzania umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • opiniowanie treści zawieranych umów,
 • reprezentację wobec osób trzecich – klientów, kontrahentów, dłużników i wierzycieli,
 • reprezentację przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz urzędami,
 • ochronę przed nieuczciwą konkurencją,
 • ochronę własności intelektualnej
 • windykację należności (szczegóły w dziale Windykacja).