Sprawy rodzinne

Szczegóły

Rozwód lub separacja ?

Kancelaria prawna radcy prawnego Marcina Stalmach z siedzibą w Krakowie oferuje swym klientom szeroki zakres pomocy prawnej udzielanej przez doświadczonych procesowo specjalistów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w tym m.in w sprawach o:

 • rozwód
 • separacja
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • zgoda na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.