Prawo administracyjne

Szczegóły

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego.
W imieniu naszych Klientów sporządzamy wszelkie pisma, wnioski, odwołania i skargi.
Zapewniamy reprezentację przed wszystkimi organami administracyjnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Obsługujemy postępowania administracyjne dotyczące m.in:

  • wszelkich pozwoleń, licencji oraz koncesji.
  • gospodarki nieruchomościami (scalania i podziału, pierwokupu, wywłaszczenia i zwrotu),
  • inwestycji budowlanych (ustalenia warunków zabudowy, uzyskania pozwolenia na budowę),
  • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • prawa ochrony środowiska,
  • opłat adiacenckich.