Odszkodowania

Szczegóły

Kategoria
Prawo cywilne

Dopłata do odszkodowania

Specjalizacja kancelarii obejmuje sprawy o zaniżone odszkodowanie czyli roszczenia odszkodowawcze z OC sprawcy kolizji lub wypadku. Potocznie mówi się o możliwości dopłaty do stłuczki. W odróżnieniu jednak od innych podmiotów oferujących tylko procentową i częściową dopłatę do szkody, nasza Kancelaria uzyskuje dla Klientów 100% należnej dopłaty do zaniżonego odszkodowania w przypadku kiedy:

 • wycena kosztorysowa naprawy samochodu wykonana przez rzeczoznawcę nie odpowiada rzeczywistej wartości szkody poprzez zastosowanie części nieoryginalnych (nie z ASO), dokonanie amortyzacji części zamiennych lub zastosowanie urealnień ze względu na wiek pojazdu,
 • ubezpieczyciel odmówił zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego,
 • kwota odszkodowania nie obejmuje utraty wartości pojazdu po stłuczce,
 • ubezpieczyciel zakwalifikował szkodę jako całkowitą zamiast częściową, w skutek czego wypłacona została tylko kwota stanowiąca różnicę między wartością pojazdu przed wypadkiem a wartością pozostałości (wraku).

Specjalizacja kancelarii obejmuje także sprawy o zadośćuczynienie za doznane krzywdy i cierpienia, w tym także za śmierć osoby bliskiej w wypadku samochodowym. W razie uszkodzenia ciała lub śmierci poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym dochodzimy roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za doznane krzywdy i cierpienia oraz:

 • zwrot kosztów leczenia lub pogrzebu,
 • odszkodowanie za utracone dochody,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • jednorazowe odszkodowanie na przygotowanie do nowego zawodu,
 • renta w następstwie śmierci poszkodowanego,
 • odszkodowanie za zniszczone przedmioty i odzież,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego,
 • renta dla osób, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania,
 • renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej.