Własność intelektualna

Szczegóły

Zespół kancelarii zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności:

  • umów licencyjnych,
  • umów franchisingu,
  • ochrony danych osobowych,
  • ochrony znaków towarowych,
  • ochrony domen internetowych,
  • ochrony programów komputerowych,
  • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • przeniesienia autorskich praw majątkowych,
  • regulaminów akcji promocyjnych i konkursów,
  • dochodzeniu roszczeń z tytułu bezprawnego naruszenia praw autorskich i praw własności przemysłowej.